Tetra Tetra Tetra Geometrie Contact Filosofie Sudio Tibet English
Mt. Kailash Mt. Shasta Mt. Cook Contact
  Tetra Project   I   l4 locaties
Tetra-hoekpunt lokatie: Kailash.

Het Beeld: een geometrie van betekenis.


Kailash is een majestueuze, piramidevormige berg in het westen van Tibet. Met een hoogte van 6714 meter behoort Kailash niet tot de hoogste bergtoppen van de Himalayas, maar zijn vorm is uitzonderlijk en opvallend. De beroemde Zweedse ontdekkingsreiziger Sven Hedin beschreef de berg Kailash in het begin van de vorige eeuw als "een tetraëder gezet binnen een prisma."

De berg Kailash is ongetwijfeld de beroemdste berg van de wereld, het is de Olympus van het oosten, een van die heilige plaatsen waar mythe en werkelijkheid elkaar ontmoeten, waar de droomwereld en de echte wereld één worden. In de belevenswereld van Tibetanen wordt de berg Kailash in verband gebracht met de mythische berg Meru, de grote berg in het centrum van het universum, de navel van de aarde.

Kailash, in het Tibetaans `Kang Rinpoche', betekent "Kostbare Sneeuwberg". Lang voordat het Boeddhisme meer dan duizend jaar geleden in Tibet werd geintroduceerd was Kailash al diepgeworteld in het geheugen en de verbeelding van de Tibetanen. In de Boeddhistische traditie wordt Kailash gezien als het fort van de Dechog (Chakrasamvara). Deze mythische god wordt gewoonlijk afgebeeld in een schrikaanjagende vorm en in sexuele verstrengeling met zijn vrouwelijke partner en tegenpool Dorjee Phagmo.
In de Hindu traditie vormt de god Shiva, met zijn vrouwelijke partner Devi, de verbinding tussen de wereld van de goden en de wereld van mensen. De berg Kailash is het woonoord van Shiva, het is de plaats waar de heilige rivier Ganga uit de hemel stroomt. In het gebied rond Kailash zijn de bronnen te vinden van de vier belangrijkste rivieren die naar en door India stromen: de Sutlej, Karnali, Indus en Brahmaputra.

Het beeld van de berg Kailash kan, in abstracte zin, een constructie genoemd worden, en, in haar zuivere geometrische vorm, beschouwd worden als een tetraëder. Het vereist een zekere inspanning van het voorstellingsvermogen om een helder drie-dimensionaal concept van een dergelijke omvangrijk beeld over te brengen. Wel beschouwd kan deze visie verder worden uitgebreid van de tegenwoordige naar de verleden tijd naarmate haar wezenlijke geometrische kenmerken en eigenschappen een diepere indruk achterlaten, meer nog dan het overweldigend totaalbeeld die de natuur zelf al oproept.


© Frans Horbach 2006 - 2012