Tetra Tetra Tetra Geometrie Contact Filosofie Sudio Tibet English
Mt. Kailash Mt. Shasta Mt. Cook Contact
  Tetra Project   I   4 locaties   I   english
Het Tetra Project: Synopsis.


Concept.

Het Tetra kunstproject is een constructivistisch concept op wereld schaal: de constructie van een imaginair beeld, een gelijkzijdige tetraëder (viervlak), ingesloten door het oppervlak van de aardbol. De eenheid en ruimtelijkheid van het totaal beeld wordt verduidelijkt door de voorstelling van een gelijkvormige expansie en projectie van een klein schaalmodel naar een schaal van werelddimensie, waarbij het oppervlak van de aardbol vier raakpunten heeft die samenvallen met de hoekpunten van de imaginaire tetraëder.

Perceptie.

De raakpunten bevinden zich op onderling gelijke afstand van elkaar en hebben ieder een plaatsduiding op aarde, gemeten in geografische coördinaten. Zij markeren niet alleen een wiskundige dimensie van een geabstraheerde ruimtelijkheid maar zijn ook lokaties met een unieke geographische eigenheid en geschiedenis. Met andere woorden, het tetraëder beeld is een abstractie die als geheel alleen gezien kan worden als een projectie in de drie-dimensionale ruimte van de aarde. Het is tevens een gedeelde perceptie, een metafoor voor de relatie tussen mens, plaats en omgeving, maar ook voor de communicatie tussen mensen onderling die direct of indirect betrokken zijn of zullen raken bij dit project.Motivatie.

Het Tetra Project is gemotiveerd door het idee dat ruimte, maat en structuur in de waarneembare wereld beschreven kan worden door de geometrie. Geometry correspondeert met onze mentale perceptie en conceptie van de wereld; het kan worden gebruikt als middel om structurele ruimte te visualiseren, te meten en te definieren. Hoewel het Tetra Project gezien kan worden als een mathematische interpretatie van ruimte en ruimtelijkheid, is het project in de eerste plaats geconcipiëerd als kunstwerk, een constructivistisch expressie van een ruimtelijke verbeelding, een imaginair beeld opgebouwd met onderdelen die een aantal verschillende dimensies toebehoren, zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Materie.

Vier marmeren/of hardstenen tetraëder, ieder ongeveer 15 cm hoog, zullen geplaatst worden op vier lokaties op aarde, aangegeven met geografische coördinaten die bepaald zijn door de raakpunten van de ingeschreven tetraëder met het aardoppervlak. Zij vormen het tastbare deel van het kunstwerk, precies op het raakvlak van de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. De keuze van plaatsbepaling van de tetraëder binnen de aardbol is beperkt omdat er vanuit gegaan wordt dat alle vier hoekpunten op landmassa moeten uitkomen.

Tetraëder.

De tetraëder is een drie-dimensionale vorm met vier gelijkzijdige driehoeken. De tetraëder is een van de vijf zogenaamde regelmatige vormen, die voor het eerst in ongeveer 350 B.C door de Griekse filosoof en wiskundige Euclidius beschreven werd in Elementen, zijn beroemde boek over de geometrie.
Andere filosofen hebben later geprobeerd om de elegante formuleringen van de geometrie van de regelmatige vormen toe te passen in hun verklaringen over de wezenlijke bouw van de wereld. Plato was een van de eerste filosofen die de vijf regelmatige vormen gebruikte als basis van zijn atoomtheorie van de materie. In zijn boek Timaeus, argumenteert Plato dat de vijf regelmatige vormen (de tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder) een fundamentele rol spelen in de structuur en orde van de materiële wereld.
In de 17e eeuw probeerde de beroemde astronoom Johannes Kepler een verband te zien tussen de vijf regelmatige vormen en de structuur van het heelal.

Verdieping.

Onderdeel van het Tetra project is het in kaart brengen en beschrijven van de bijzondere lokaties van de vier markeerpunten. In het kader van dit kunstproject zullen op de vier lokaties niet alleen visuele gegevens en bijzonderheden worden opgetekend, maar ook wetenswaardigheden, verhalen, ervaringen en beeldmateriaal worden verzameld en geregistreerd. Perceptie en kennis van de vier lokaties zullen met elkaar in verband en in beeld worden gebracht middels visuele middelen.
(Het woord geometrie komt van het Grieks: Geo-metrie betekent `aarde-maat'.)


© Frans Horbach 2006 - 2012