"Alles dat zichtbaar is hecht zich aan het onzichtbare,
het hoorbare aan het onhoorbare,
het raakbare aan het onraakbare,
misschien het denkbare aan het ondenkbare."


NOVALIS