Frans Horbach - schilderijen

schilderijen 2018 - 2020Frans Horbach (Boxmeer, 1946) monsterde na de middelbare school aan op een vrachtschip met bestemming Brazilië, het begin van een avontuurlijk periode in zijn leven. In 1965 emigreerde hij naar San Francisco, waar hij kunst en architectuur studeerde, en verder nog de halve wereld rondreisde.

In 1982 keerde hij definitief terug naar Nederland en vestigde zich als kunstenaar in Amsterdam.

Het recente werk van Frans Horbach wordt gekenmerkt door contrastrijke geo-metrische composities, heldere kleurenvlakken en een steeds wisselend lijnenspel, gecombineerd met lyrische accenten.

In die samenhang bouwt de kunstenaar een intrigerend ruimtelijk spanningsveld op, waarbinnen hij zoekt naar een esthetische evenwicht tussen de verschillende contrasten.

Als kunstenaar, zegt Horbach, te hebben leren kijken naar dingen die er zijn en die er niet zijn, dingen die tot het domein van de verbeelding behoren. “De zintuigelijke wereld is in wezen een abstracte weerspiegeling van een diepere werkelijkheid. Soms zie ik mijzelf als onderdeel van de omringende wereld, dan weer zie ik de wereld als een projectie van mijn innerlijke werkelijkheid, een innerlijk landschap van gevoel en gemoed, gehuld in mysterie. Daarom denk ik dat betekenisvolle kunst haar basis heeft in de marge tussen het zichtbare en onzichtbare, tussen zijn en niet-zijn.


Frans Horbach
(frans horbach)